dimarts, 17 de juliol de 2007

Ciutat o vila educadora: implicació de tots i totesQuan parlem de Ciutat educadora entenem la ciutat com l’espai que genera educació en el sentit ampli de la paraula. Una educació que serveix d’eina per al desenvolupament dels projectes personals i individuals, inclusiva al cent per cent, que no entén l’educació com a tasca del professorat o dels pares, sinó de tota la societat, de tots els agents que la conformen. La suma de les actituds, dels coneixements, dels valors que aporti aquesta societat revertiran en ella mateixa en un present immediat i en el futur.

En pensar què i qui educa, també hem de tenir present què i qui deseduca per poder-hi fer front en una acció plural de coresponsabilitat.

Cal establir una sinèrgia de drets i deures, de pactes i d’obligacions. I en aquests hi han d’intervenir tant la societat com els governs, que no en poden quedar exclosos. És important que els governs, les associacions, les institucions, en un marc d’acció plural, siguin part de la societat educadora i que, junt amb la societat civil, caminem plegats, i compartim els objectius i els reptes.