dilluns, 26 de març de 2007

Educació i participació socialsEstem d'acord que l'educació és quelcom més que allò que s'aprèn a l'escola.

El poble i la ciutat són els agents que incideixen més directament en l'educació de la persona. Si anem més enllà i considerem que l'educació es desenvolupa al llarg i ample de tota la vida, ens adonem que la ciutat és clau en totes les etapes que conformen la socialització de l'individu. Aquest, alhora, és i esdevé l'element més important en la transformació de la societat.

La participació de la ciutadania en les decisions socials es concep com a indispensable. Si les administracions poden afavorir la disposició de mitjans, la veritable transformació participativa no es durà a terme sense els individus.

Per això es fa imprescindible la potenciació de la consciència col·lectiva ciutadana, en totes les seves variants, associacions de pares i mares, veïns de barris, treballadors de sectors,..., cal, doncs,crear xarxa.

Ensems, cal dotar les persones de les eines educatives necessàries, potenciar la formació al llarg de la vida, el "life long learning".