dimarts, 7 d’agost de 2007

Àpat que Salvador Gener preparà en honor de Santiago Rusiñol


Es conta que l'any 1893, Salvador Gener, en un àpat en honor de Santiago Rusiñol, va redactar un menú en català medieval i que es va publicar a “L’Avenç”. Mmmm, quina gana que fa venir!


Aquest menú diu el següent:

AÇO ES LA FARTANERA

Anxoues, raures, apit i oliuetes,

Langoniça de Uich e altres...

Arroç ab peixos, cipies, pops, petrines

E tomaquet e ayls e taylerines,

Caragols cuyts a la peterreylada

E muscles o auceyls qui açó no agrade.

Lom de porch e salcitges ab fesols

Per fer un sostre mort als caragols.

Ametles, figues seques, pets de monja,

Formatges, pances, nous e alcuna taronja.

Vin negre daiceyl fort, del Priorat,

E vin francés ab quis agafe el gat.

Café amb rom e tabachs, e bon profit,

E Deus sia lohat e benehit.

AMEN.