dijous, 20 d’agost de 2009

Una recepta antiga... amb humor


RECEPTA PER CURAR DE TOTS ELS MALS, Y PRESERVATIVA DE totas enfermedats, y metodo per viurer alegre, y allargar la vida fins à la mort

Prendràs un grós manát d’arrels de Alegria, dos lliuras de Poch se men dona i dos dotzenas de fullas de Be li vaga i un sou de Bella basca em fa i mitja mayradella de Qui no li agrada que ho dexia; dos colleradas de la celebrada conserva Qui vol viurer de tot se ha de riurer i una porcioneta de Poca vergonya; setze onzas de Bon fetge, (...)

Tot azó ho escalfaràs rient, y ho posaràs en una olla à bullir sota lo capsal del llit, y te ajauràs posanti lo cap, y lo endemà ho trauràs, (...)

Hi mesclaràs capsa de una peseta de la Figa ti fau gardela y (...) ab un brot d’Esperam un poc hi posaràs tres grans de esperit de Vesten a la pifia, ab mitja peseta de Ço que no es cou per tu ques cremia (...)

Després pasejat ab gent de bon humor, menja be i beu millor y tot això en qualsevol hora que gustia (...) D’esta medicina ne pendràs alomenos tres vegadas al dia.

Dr. Cristofol Bona vida i Convenièncias

Costumari català IV


http://www.pbase.com/rotalbar/image/87163208/medium.jpg


3 comentaris:

Miquel Casellas ha dit...

Segur que funciona.

Jesús M. Tibau ha dit...

sàvia recepta

Ferran ha dit...

Ja et dic jo, que els nostres avis (i besavis, i rebesavis...) prou que en sabien. Potser més que nosaltres i tot!