divendres, 25 de maig de 2007

Ara tots a aprendre anglèsEn un món que quant més va més global és, se’ns fa a tots necessari de conèixer i dominar la llengua anglesa com a eina de comunicació, de relació.

És a l’època d’infantesa i joventut quan tenim més facilitat per aprendre qualsevol llengua. En edat adulta, l’ús d’habilitats apreses, haurà de substituir la minva de facilitat “natural” dels primers anys, Ernest Maragall, l’actual conseller d’Educació, ha presentat un pla de xoc amb el qual vol impulsar que el professorat aprengui o millori el nivell oral i escrit de la llengua anglesa i que l’alumnat dels centres escolars el comenci a aprendre ben aviat, als tres anys i que ho faci en grups reduïts.
Veurem com es coordina la mancança actual de professorat especialitzat o amb alt nivell d’anglès i amb poca disponibilitat horària, amb la gran facilitat i disponibilitat dels infants i joves en edat escolar per aprendre aquesta llengua.