dijous, 3 de maig de 2007

À Maria!, que hi ha algú?À Maria ! Recordeu aquest forma de saludar? No fa massa anys encara sentia persones que l’utilitzaven. Generalment eren persones grans, i val a dir, que era en un poble petitó.

A més de servir per saludar, à Maria és una expressió que es feia servir quan s’entrava en una botiga, o en una casa, per cridar l’atenció del botiguer o dels ocupants de la casa.


Un cop dita en veu alta l’expressió, i si calia repetida, una, dues o tres vegades amb el consegüent increment de la veu, apareixia alguna persona disposada a atendre’ns, i en el cas de la botiga a despatxar-nos. Si arribava la desesperació es podia allargar l’expressió amb “à Maria, que hi ha algú?”

Déu vos guard !És una altra expressió de salutació que té l´equivalent en occità amb Dieu vos garde.

Ha caigut en desús per tenir connotacions religioses? Desapareix perquè no té traducció directa al castellà?

Potser és per la comoditat de canviar aquesta salutació per un ei !, eh! O un hola! ?

No tinc la resposta, però m’agradaria recuperar-les, sobretot l’ à Maria