dilluns, 3 de setembre de 2007

Les noves tecnologies en políticaLes noves tecnologies i la incorporació d’aquestes en el món de la política és un procés immensament lent. Les empreses, els agents educatius, d’altra banda, avancen amb més agilitat en la incorporació en el món tecnològic. En canvi, l’entorn polític encara no s’ha endinsat de ple a la tercera revolució, la tecnològica.

La incorporació de les noves tecnologies en processos de participació ciutadana serveix de pont per captar l’opinió de sectors específics que no farien cap pas per opinar de temes concrets en processos presencials. Amb tot, en no ser d’ús habitual en tots els col·lectius, els processos participatius no poden ser exclusivament virtuals, sinó que, de caire complementari, han de mantenir el pes principal en la presencialitat.

En política, les noves tecnologies haurien de ser una plataforma dinamitzadora, que complementés i millorés els canals de comunicació amb la ciutadania, i esdevenir una eina per agilitar la resposta de tràmits i consultes. Alhora que, en moments clau, estructura de pressió.