dimarts, 16 d’octubre de 2007

Cultura? Educació? Qui no ho distingeix?


No crec que calguin gaires paraules per dir que NO ENTENC com encara hi ha polítics ( i m'imagino que no polítics - tot i que aquests no tenen culpa) que no entenguin que existeix alguna cosa més que la cultura, que també existeix l'EDUCACIÓ. I que cultura i educació tot i que són germanes, no són la mateixa cosa. No és el mateix que una persona tingui cultura a què tingui educació i sinó penseu-hi i segur que coneixeu persones educades amb pocs coneixements culturals i persones molt cultes i molt mal educades.

1 comentari:

civisliberum ha dit...

Crec que per ser una persona culta, primer tens que ser educada. La cultura es basa en l'educació, hi han falses persones cultes maleducades, pero entenc que la seva cultura es fingida i en el fons totalment nula.