dijous, 8 de novembre de 2007

Coneixeu dites que es refereixin al novembre? Aviat les de St. MartíDe novembre cap allà, agafa la manta i no la deixes de la mà.

Darrera del novembre nuvolós ve el gener polsós.

Compra estores pel setembre, cera por l’octubre i llard pel novembre i aniràs bo sempre.

Els arbres de pinyol, pel novembre s'enterren i pel maig surten al sol.

La saó de novembre i de gener, és la que va més bé.

Les vinyes toves, pel novembre les podes.

Lluna roja del novembre se’n duu tota la sembra.

Novembre acabat, hivern començat.

Novembre assolellat i abril plujós, estiu abundós.

Novembre calent, maig gelat.

Novembre enllà, agafa la manta i no la deixis anar.

Novembre humit, any de profit.

Novembre humit, et farà ric.

Novembre i febrer són marit i muller.

Novembre tronat, mal pel pastor i pitjor pel ramat.

Novembre, març i febrer s’avenen d’allò més bé.

Pel novembre i pel gener, gran temperi hi sol haver.

Pel novembre, bona sembra.

Pel novembre, la terra aferma.

Pel novembre, llaura i sembra.

Pluges de novembre omplen els barrals i curen tots els mals.

Qui pel novembre no ha sembrat, que no sembri, que ja és tard.

Sembrar pel novembre i llaurar pel desembre.

Sol pel novembre i abril plujós, estiu calorós.
1 comentari:

Cosme Garrell i Guiu ha dit...

Hola Núria amb música els refranys entren millor

felicitats ets un crac amb l'ordinador