dimecres, 20 de juny de 2007

Rob GonsalvesRob Gonsalves, un pintor de somnis, engloba les seves obres dins el Realisme Màgic. Nat el 1959, en una de les ciutats més boniques de Canadà, Toronto ens condueix per un paradís de fantasia.