dilluns, 14 d’abril de 2008

Era pel març de 1936...

Notícies extretes del diari La Humanitat de 19 de març de 1936

La campanya electoral de Hitler

Koenisberg,19.- En el discurs electoral que ha pronunciat aquesta nit el senyor Hitler, ha tractat especialment de la qüestió interior i ha posat de relleu el caràcter democràtic del Govern.

En referir-se al Pacte franco-soviètic afirmà que constitueix un perill per a Europa i que davant la pertorbació que per a l’equilibri europeu representa, ha cregut necessari que Alemanya es trobés en disposició de fer front a qualsevol eventualitat.

Ha insistit que en diverses ocasions ha oferit amistat a França, però que el resultat ha estat l’elaboració d’aquest Tractat i afirma que cap potència podrà fer retrocedir-lo del pas que ha donat, del qual és responsable davant l’únic jutge que reconeix que és el poble alemany.

He tingut –diu- que prendre decisions històriques: les més greus que pot prendre un mortal. Poble alemany, jo et demano que m’ajudis perquè tu m’has de fer fort. (Grans aplaudiments). Crec que els altres pobles comprendran, a la fi, que un poble animat de tal confiança no pot ésser tractat com hem estat durant els últims 15 anys.


I mentre Hitler feia de les seves... La humanitat informa que a Espanya...


Han estat processats els dirigents del feixisme

Madrid,18.- A les tres de la matinada, el director general de Seguretat ha facilitat als informadors la següent determinació, que li havia tramès el jutge:

En el sumario que instruyo por asociación ilícita, en virtud del oficio del comisario general de Investigación Social por el que se ponía a disposición de este juzgado a don Heliodoro F. Canepa, don José Antonio Primo de Rivera, don Augusto Barrado Herrero, don Rafael Sánchez Mazas, don Julio Ruiz de Alda, don Raimundo Fernández Cuesta, don David Jato Miranda y don Eduardo Ródenas Llusià, elementos dirigentes de Falange Española de las JONS entre otros, y en el que participaba diferentes extremos acompañando antecedentes por si a la vista de los mismos pudiera declararse la licitud de la mencionada asociación, he acordado, dirigir a VE la presente, participándole que por auto dictado en el día de hoy en el mencionado sumario se ha acordado el procesamiento y prisión de los señores expresados en su oficio como elementos dirigentes de dicha asociación, habiéndose acordado también lo siguiente:

Se decreta asimismo la suspensión de las funciones propias de la asociación Falange Española y de las JONS.

Comuníquese esta suspensión al excelentísimo señor director general a su efecto.

Ruego VE se digne acusarme recibo de la presente.

Madrid, 17 de marzo de 1936 – Ursicino Gómez Carbajo.


3 comentaris:

El veí de dalt ha dit...

Ursicinio? Déu meu... I ja veus de què va servir...Quatre mesos més tard, la liaren!

Striper ha dit...

Histories que mai es tindrien que repetir.

Ferran ha dit...

Ursicino? Deu n'hi do...

Del que va venir a Alemanya després de la República a Weimar, amb la pujada al poder dels Nazis el gener del 33, ho podeu saber tot des del punt de vista d'un català: Eugeni Xammar va ser molts anys corresponsal a Berlin, i les seves "Crónicas desde Berlin", recollides en un llibre, són imperdibles.